Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrs TG Sgiliau Sylfaenol


Summary (optional)
Hoffech chi wella’ch sgiliau TG? Efallai'ch bod yn hollol ddi-brofiad ac eisiau dysgu am yr elfennau sylfaenol er mwyn gallu dechrau defnyddio cyfrifiadur neu liniadur?
start content

Mae’r Tîm Cymunedau am Waith yn cynnig nifer o leoedd ar eu cwrs sgiliau TG Sylfaenol sy’n cael ei redeg mewn 3 lleoliad gwahanol ledled Conwy dros gyfnod o 6 wythnos.

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim ac yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd efallai yn dymuno gwella eu gwybodaeth gyffredinol am TG a defnyddio hynny i’w helpu i chwilio am swyddi neu lenwi ceisiadau swyddi ar-lein ac ysgrifennu CV. Gall y tîm hefyd gynnig cefnogaeth ychwanegol i unrhyw un sy’n chwilio am swyddi neu gyfleoedd hyfforddi.

Manylion y cwrs

LleoliadDyddiadau
Amseroedd
Canolfan Ieuenctid Colwyn, Douglas Road, Bae Colwyn, LL29 7PE Bob dydd Mawrth am 6 wythnos yn dechrau ar 22 Hydref 2pm - 4pm
Canolfan Dewi Sant, Rhodfa'r De, Pensarn, LL22 7RG Bob dydd Mercher am 6 wythnos yn dechrau ar 23 Hydref 2pm - 4pm
Tŷ Llywelyn, Ffordd yr Orsedd, Llandudno LL30 1LA Bob dydd Iau am 6 wythnos yn dechrau ar 24 Hydref 2pm - 4pm


I archebu eich lle cysylltwch ag Annie ar 01492 575578 neu 07711 567191, neu anfonwch e-bost i cymunedauamwaith@conwy.gov.uk

 

cfw-euro-logo

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy