Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Clinigau Cyflogadwyedd


Summary (optional)
**Sylwer na fydd ein Clinigau Sgiliau Gwaith yn cael eu cynnal o’r wythnos sy’n dechrau 16 Mawrth nes y clywir yn wahanol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn hyn o beth, a diolch am eich cydweithrediad.**
start content

A oes angen help a chefnogaeth arnoch i ddod o hyd i gyflogaeth, neu a hoffech chi ymgymryd â chyfle hyfforddi newydd?

Mae'r Tîm Cymunedau am Waith yn cynnal Clinigau Cyflogadwyedd rheolaidd mewn amrywiaeth o wahanol leoliadau.

Mae Cymunedau am Waith wedi helpu llawer o bobl i ddod o hyd i waith cynaliadwy yn ogystal â helpu llawer o bobl i gael hyfforddiant. Yn ogystal â helpu pobl sydd allan o waith, mae ein tîm hefyd yn gweithio i gefnogi pobl sydd am wella eu sgiliau a symud i gyflogaeth fwy arwyddocaol.

Mae'r Clinigau hyn yn cynnig cyfle i bobl ddod i wybod am y gwahanol fathau o gefnogaeth y gall Cymunedau am Waith eu cynnig. Beth am ddod draw i un ohonyn nhw a gweld sut y gallwn ni eich helpu chi?

Amserlen y Clinig*

LleoliadDiwrnodAmseroedd
Canolfan Dinorben Abergele, Faenol Ave, Abergele Dydd Mercher cyntaf bob mis 11am - 2pm
Llyfrgell Cinmel 2il Dydd Mawrth bob mis 10am - 12pm
Canolfan Deulu Llanrwst, Watling Street, Llanrwst 2il Dydd Iau bob mis  10am - 2pm
Llyfrgell Llandudno 3ydd Dydd Mawrth bob mis 11am - 3pm
Itaca, Abergele 3ydd Dydd Iau bob mis
Nodwch na fydd clinig ym mis Chwefror
10am - 2pm
Tŷ Cymunedol Peulwys, Hen Golwyn 4ydd Dydd Mawrth cyntaf bob mis 1pm - 3pm


Dysgwch ragor am ‘Cymunedau am Waith'

Gwnewch atgyfeiriad i gael cymorth a chefnogaeth 

 

cfw-euro-logo

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy