Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Gyflogadwyedd - Mwy o wybodaeth


Summary (optional)
Byddwch yn ymwybodol os gwelwch yn dda y bydd ein Clybiau Swyddi ar gau o’r wythnos sy’n dechrau ar 16 Mawrth hyd nes y clywch chi’n wahanol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi, a diolch am eich cydweithrediad.
start content

Gadewch i ni eich helpu i ddod o hyd i’ch swydd berffaith!

Mae’r sesiynau yn anffurfiol ac yn ddiddorol. Dewch i ddefnyddio’r gwasanaeth fel mae’n addas i chi; cewch alw heibio neu ddod iddynt rheolaidd – chi piau’r dewis!

  • Cysylltiadau â chyflogwyr lleol, profiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli
  • Mentora 1 i 1 – i’ch cynghori a’ch arwain at waith/addysg
  • Cymorth CV
  • Ceisiadau swydd
  • Paratoi ar gyfer cyfweliad
  • Amrediad eang o ddarpariaeth leol a chyrsiau AM DDIM sy'n benodol i’ch anghenion
  • Siaradwyr gwadd
  • Gwahoddiadau i Ffeiriau Swyddi lleol
  • Cyrsiau TG/cyfrifiadurol amrywiol wedi’u teilwra ar gyfer eich sgiliau a’ch anghenion chi
  • Cefnogaeth fusnes broffesiynol i’r rheiny sy’n ystyried hunangyflogaeth

Manylion y sesiwn:

BlePryd                                                           
Clwb Swyddi Bae Colwyn: Y Ganolfan Ieuenctid, Douglas Road, Bae Colwyn, LL29 7PE                  Clwb Swyddi bob dydd Mawrth 10am – 2pm
Clwb TG bob dydd Mawrth 2pm - 4pm
Clwb Swyddi Pensarn: Canolfan Gymunedol Dewi Sant, Pensarn, Abergele, LL22 7RG Clwb Swyddi bob dydd Mercher 10am - 2pm
Clwb TG bob dydd Mercher 2pm - 4pm
Clwb Swyddi Llandudno: Canolfan Gymunedol Tŷ Llewelyn, Ffordd yr Orsedd, Llandudno LL30, 1LA Clwb Swyddi bob dydd Iau 10am - 2pm
Clwb TG bob dydd Iau 2pm - 4pm

 

cfw-euro-logo

end content