Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hwb Datblygu Sgiliau


Summary (optional)
start content

Croeso i’n hwb datblygu sgiliau newydd

Yma byddwn yn rhannu cyfleoedd gwahanol i chi i wella eich sgiliau a gwybodaeth ymhellach mewn nifer o wahanol feysydd.

We are constantly on the lookout for new courses and learning opportunities so keep checking back on a regular basis to keep updated on what is available.

Rydym yn chwilio am gyrsiau a chyfleoedd dysgu yn gyson, felly cofiwch edrych yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar yr hyn sydd ar gael. Os ydych yn ddarparwr cwrs neu os oes gennych gyfleoedd yr hoffech eu rhannu yma, anfonwch e-bost at cymunedauamwaith@conwy.gov.uk

Adnoddau Sgiliau

Lansiwyd y llwyfan newydd gwych hwn gan Lywodraeth y DU i helpu pobl ddatblygu eu sgiliau rhifedd a digidol yn ystod pandemig y coronafeirws.

Mae nifer o gyrsiau am ddim i’w dewis, gan gynnwys rhai sylfaenol i ddechreuwyr a rhai mwy datblygedig pan fyddwch yn fwy hyderus. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’w gwefan Adnoddau Sgiliau.

Gallwch hefyd wirio eich sgiliau; cyfres o gwisiau wedi’u dylunio i’ch helpu i archwilio eich sgiliau, diddordebau a’r hyn sy’n eich ysgogi. Gall gweithio drwy’r gwiriad sgiliau eich helpu i benderfynu pa fath o swyddi allai fod yn iawn i chi.

Learn My Way

Mae gan wefan Learn My Way llawer o gyrsiau mewn sgiliau digidol i’ch galluogi i aros yn ddiogel ac mewn cysylltiad. Mae’r cyrsiau yn cynnwys hanfodion ar sut i ddefnyddio eich cyfrifiadur neu ddyfais, sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel, chwilio am swyddi a llawer mwy. Mae’r cyrsiau i gyd yn rhad ac am ddim. Ewch i weld eu gwefan (Learn My Way).

Cymru’n Gweithio/ Gyrfa Cymru

 Mae Cymru’n Gweithio wedi bod yn helpu pobl i ail-gynllunio eu llwybr gyrfa ers tipyn bellach, ac yn ddiweddar maent wedi lansio adran newydd ar eu gwefan sydd yn rhoi manylion nifer o ddarparwyr hyfforddiant gan gynnwys y Brifysgol Agored, sydd wedi rhestru dros 1000 o gyrsiau am ddim yn eu rhaglen OpenLearn Cymru.

Gallwch ddod o hyd i’r manylion am y cyrsiau hyn, a rhai gan ddarparwyr eraill megis Busnes Cymru a BBC Bitesize drwy fynd ar eu gwefan (Cymru'n Gweithio).

Coleg Cambria

Mae Coleg Cambria yn cynnig cyrsiau byr am ddim mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’w gwefan (Coleg Cambria).

Google Digital Garage

Cael sgiliau newydd ar gyfer y byd digidol

Dysgu ar eich cyflymder eich hun, gyda chyrsiau hyfforddi hyblyg ac wedi’u personoli a’u cynllunio i gynyddu eich hyder a’ch helpu i ffynnu yn y farchnad swyddi digidol sy’n cynyddu.

Mae 126 o gyrsiau ar-lein am ddim sydd wedi’u trefnu i dair prif thema:

  • Mae Datblygu Gyrfa wedi’i anelu at bobl sy’n chwilio am waith neu eisiau datblygu yn eu gyrfa
  • Mae Marchnata Digidol ar gyfer pobl sy’n dymuno dechrau neu wella eu busnes eu hunain
  • Mae Data a Thechnoleg ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu am dechnoleg uwch

Mae hyfforddiant Google Digital Garage am ddim i’w gyflawni.  gael rhagor o wybodaeth, ewch i’w gwefan (Google Digital Garage).

Sgiliau BT ar gyfer Yfory - Sgiliau ar gyfer Gwaith i Bawb

Cynnig Sgiliau Cyflogadwyedd a Chwilio am Swyddi Ar-lein gan BT

Mae Sgiliau BT ar gyfer Yfory yn rhoi i 10 miliwn o bobl y sgiliau maent eu hangen i wneud y mwyaf o fywyd yn y byd digidol rydym yn byw ynddo.

Mae am ddim ac wedi ei ddylunio i helpu pawb gan gynnwys gwybodaeth yn arbennig ar gyfer ceiswyr gwaith. Mae BT wedi creu a chasglu'r cyrsiau gorau, gweminarau a gwybodaeth mewn un lle hawdd i’w ddefnyddio. Fel rhan o’r cymorth hwn, mae BT wedi creu cyfres rheolaidd o weminarau Barod ar gyfer Gwaith er mwyn eich helpu i ddefnyddio eich amser yn y cartref mewn modd cadarnhaol a sicrhau eich bod yn barod pan ddaw’r swydd iawn.

Mae’r testunau yn cynnwys:

  • Gwneud i’ch CV weithio i chi
  • Llwyddo mewn cyflweiadau
  • Paratoi ar gyfer gyrfa yn y gweithle digidol
  • Datblygu syniadau digidol arloesol
  • Mae’r gweminarau CV a chyfweliadau hefyd yn cynnig galwad hyfforddi personol dilynol am ddim!

Er mwyn dechrau, ewch i wefan BT i gael rhagor o wybodaeth, neu dewch o hyd i’r rhain a gweminarau eraill drwy fynd i wefan Eventbrite.

Indeed

Mae gan Indeed nifer o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i chi eu mwynhau. Gallwch loywi eich gwybodaeth TG, neu uwchsgilio gyda chwrs rheoli rhad ac am ddim i fynd am ddyrchafiad, neu ddilyn cwrs AD rhad ac am ddim i reoli pobl yn well. Edrychwch ar eu gwefan (Indeed). 

OpenLearn

Wedi eu llunio gan y Brifysgol Agored, arweinydd byd o ran dysgu agored ac o bell, mae’r holl gyrsiau OpenLearn yn rhad ac am ddim i’w hastudio. Gyda bron 1000 o gyrsiau rhad ac am ddim ar draws 8 maes pwnc, rydych yn siŵr o ganfod rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi. Mae pob un o’u cyrsiau ar gael i ddechrau yn syth. Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i’w gwefan (OpenLearn).

Dolenni defnyddiol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy