Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymhorthfa Busnes a Chyflogaeth


Summary (optional)
start content

Yr hyn y mae'r Gymhorthfa Busnes a Chyflogaeth yn ei gynnig

Ydych chi’n chwilio am gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant?

Ydych chi’n fusnes sydd angen cefnogaeth gyffredinol, help i ddod o hyd i grantiau, neu eisiau recriwtio staff newydd?

Mae ein Cymhorthfa Busnes a Chyflogaeth yn cynnig cyngor diduedd, am ddim, ar ystod eang o bynciau yn ogystal â chefnogaeth i bobl sy’n chwilio am waith cynaliadwy.

sparcBydd ein hymgynghorwyr cyfeillgar, Clare a Leila ar gael i ateb eich cwestiynau a’ch helpu i’r cyfeiriad cywir.

Ar hyn o bryd cynhelir y cymorthfeydd ym Mae Colwyn ond bwriedir cynnal mwy cyn bo hir yn Abergele, Llandudno, Llanrwst a Phenmaenmawr.


Gweler ein hamserlen gyfredol isod. Mae’n bosibl y bydd hon yn newid, felly dewch yn ôl yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

PrydBleAmser
Bob dydd Mawrth yn ystod tymor ysgol.

Dyddiadau gwyliau ysgol
M-Sparc Ar y Lôn, 31 Ffordd Conwy, Bae Colwyn LL29 7AA. 10am – 2pm

 

 

end content