Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

ASTUDIAETH ACHOS: DARREN


Summary (optional)
start content

Cymunedau am Waith a Mwy Conwy yn cynorthwyo dyn o Landudno i dderbyn swydd gydag Enillydd yr Apprentice

Mae Darren, 21 mlwydd oed, wedi derbyn swydd Barista gyda'r Gymraes a enillodd yr Apprentice, yng nghaffi Ridiculously Rich Alana Spencer yn Llandudno diolch i gymorth Cymunedau am Waith a Mwy Conwy.

Darren with his mentor Trish at Ridiculously Rich in Llandudno

Mae Cymunedau am Waith a Mwy Conwy wedi darparu cefnogaeth ymgynghorol cyflogaeth arbenigol a mentora dwys i Darren ers mis Ionawr 2021, ac mae ei fentor Trish wedi gweithio gydag ef mewn sesiynau un i un i fagu ei hyder a chefnogaeth arall yr oedd ei angen i'w gynorthwyo i wella ei gyfleoedd gyrfaol yn y dyfodol.

Ar ddechrau 2021 cyhoeddodd Alana Spencer ei bod yn agor ei chaffi pwdin newydd yn Llandudno a gwelodd Darren hysbyseb am staff ar ei chyfrif Instagram, ac fe soniodd am hynny gyda’i fentor.   Gyda chymorth Trish roedd Darren yn un o’r 900 o ymgeiswyr a wnaeth gais am swydd yn safle Pwll Padlo Promenâd Craig-y-Don. Fe lwyddodd i gyrraedd y rhestr fer o 40 o ymgeiswyr ac fe gafodd wahoddiad i fynychu cwrs hyfforddiant Barista yn Abertawe ond er mwyn symud i'r cam nesaf roedd angen iddo dalu am gost cludiant a llety.

Nododd Trish, Rheolwr Ymarferydd Cyflogaeth Cymunedau am Waith a Mwy a mentor Darren:

“Darren sy’n haeddu’r clod am gyrraedd y rhestr fer ac roedd mynychu’r cwrs yn Abertawe yn rhan bwysig o’r broses recriwtio.   Roedd y gost yn rhwystr sylweddol felly roedd Cymunedau am Waith a Mwy a’i hyfforddwr gwaith yn fwy na bodlon talu amdano, ac fe fu modd i ni gynorthwyo Darren gyda dillad gwaith gan ei gynorthwyo i dderbyn ei swydd ddelfrydol.”

Roedd y cwrs Barista yn gyfle i Darren ddatblygu'r wybodaeth, sgiliau ac angerdd am gelf gwneud espresso ynghyd â'r sgiliau ar gyfer creu ystod eang o ddiodydd eraill gan gynnwys cappuccino a latte. Yna cafodd wahoddiad i fynychu lleoliad am bythefnos yn y caffi a oedd newydd agor ac fe lwyddodd gan dderbyn rôl barhaol.

Ychwanegodd Darren:

“Roeddwn yn gweithio yn y diwydiant lletygarwch ar gyfer gwesty ond roeddwn ar gontract dim oriau ac eisiau mwy o ddiogelwch o ran swydd felly roedd yn gyfle rhy dda i’w golli.   Mae fy nyled yn fawr i Gymunedau am Waith a Mwy am yr holl gymorth a gefais ganddynt yn enwedig fy nghynorthwyo i fynychu'r cwrs, a oedd yn werthfawr iawn er mwyn datblygu gwybodaeth a sgiliau ynghyd â nifer o awgrymiadau a thechnegau ymarferol yr wyf yn awr yn eu defnyddio. 

“Ynghyd â bod â chymhwyster fel Barista, rwyf yn awr yn arbenigwr ar gacennau blasus Alana ac yn mwynhau pob eiliad!   Mae'r tîm yn cyd-dynnu'n wych ac mae gwybod bod pob un ohonom yn aelod gwerthfawr o lwyddiant Caffi Ridiculously Rich yn Llandudno yn galonogol”.

Yn ogystal â darparu cysylltiadau i gyfleoedd cyflogaeth a chyfres o gyrsiau am ddim mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy hefyd yn helpu pobl gyda CVs, technegau cyfweliad ac awgrymiadau, gwaith gwirfoddol, lleoliadau gwaith, sgiliau TG sylfaenol a magu hyder. 

Os hoffech chi i ni eich helpu chi, ffoniwch ni ar 01492 575578.

end content