Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Help i ddechrau gweithio Parents Childcare and Employment (PaCE)

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)


Summary (optional)
Ydi costau gofal plant yn eich atal rhag hyfforddi neu weithio? 
start content
 • Mae PaCE yn raglen wirfoddol sy'n helpu rhieni/gwarchodwyr i gael hyfforddiant a gwaith lle mae gofal plant y prif rwystr
 • Rydym yn cynnig cefnogaeth 1 i 1 yn y gymuned gan ddarparu canllawiau a hyfforddiant i’r rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.
 • Gallwn helpu rhieni / gwarchodwyr ar y rhan fwyaf o fudd-daliadau, ynghyd â'r rhai nad ydynt yn derbyn unrhyw fudd-daliadau

Gallwn eich helpu gyda:

 • Ysgrifennu CV
 • Sgiliau Cyfweld
 • Cyfrifiadau gwell
 • Costau gofal plant cyn ac ar ôl derbyn cyflogaeth
 • Hyfforddiant
 • Lleoliadau Gwaith
 • Cyfeirio
 • Gwirfoddoli (nid yw’n effeithio ar yr hawl i dderbyn budd-daliadau)
 • Cymorth / canllawiau ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried bod yn hunangyflogedig

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ariennir y rhaglen gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac mae’n gweithio mewn ardaloedd penodol yng Nghonwy. Os nad yw eich amgylchiadau yn diwallu meini prawf PaCE gallwn eich atgyfeirio at rywun all eich helpu.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy