Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dileu Swyddi


Summary (optional)
start content

Ydych chi’n wynebu colli eich swydd?

Os felly, mae angen i chi wneud cais am unrhyw gynlluniau cymorth cyn gynted â phosibl. Os nad ydych yn gwybod pa gymorth y gallech ei dderbyn, gall ein hymgynghorwyr eich helpu drwy gynnig cyngor ar fudd-daliadau yn ogystal â’ch helpu chi i ddod o hyd i waith. Ffoniwch ni ar 01492 575578 neu anfonwch e-bost atom CEH@conwy.gov.uk.

Mae Gyrfa Cymru hefyd yn cynnig cyngor defnyddiol ar sut i ymdopi os byddwch yn colli eich swydd. Gallwch ddarganfod mwy am sut gall Gyrfa Cymru a’u hymgynghorwyr arbenigol gynnig cymorth emosiynol, ymarferol ac ariannol i chi os byddwch yn colli eich swydd drwy fynd i’w gwefan: Opsiynau ar ôl colli swydd (llyw.cymru)

end content