Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Craffu Ysgrifennu neu gyflwyno sylwadau ar-lein

Ysgrifennu neu gyflwyno sylwadau ar-lein


Summary (optional)
start content

Os oes gennych ddiddordeb arbennig mewn pwnc sy’n cael ei drafod gallwch anfon e-bost neu ysgrifennu at y Swyddog Cefnogi Craffu a fydd yn sicrhau bod eich sylwadau’n cael eu pasio ymlaen i’r Cadeirydd a’r Pwyllgor.

Fel arall, gallwch gyflwyno sylwadau trwy wefan y Cyngor. Yn unol â disgresiwn y Cadeirydd, gall y cyfraniadau hynny gael eu dosbarthu i aelodau’r pwyllgor ar ddechrau’r cyfarfod.

Gweithderfn ar gyfer cyflwyno sylw ar lein

end content