Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Cyfrifiad Cyfrifiad 1991 Cyfrifiad 1991 Cyfrifiad 1991 - proffiliau ardal - cynghorau cymuned

Cyfrifiad 1991 Cyfrifiad 1991 - proffiliau ardal - cynghorau cymuned


Summary (optional)
Ystadegau Allweddol o Gyfrifiad Poblogaeth 1991, ar gyfer Conwy a’r ardaloedd sy’n rhan ohoni.
start content

Mae proffiliau Cyfrifiad 2011 a Chyfrifiad 2001 hefyd ar gael.

Gellir defnyddio'r ystadegau hyn o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.
Ffynhonnell: Cyfrifiad Poblogaeth 2011, Swyddfa Ystadegau Gwladol © Hawlfraint y Goron 2013

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

Gweler hefyd

end content