Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Cyfrifiad Census 2001 Proffiliau ardal Cyfrifiad 2001 - proffiliau ardal - wardiau (rhanbarthau etholiadol)

Cyfrifiad 2001 - proffiliau ardal - wardiau (rhanbarthau etholiadol)


Summary (optional)
Ystadegau allweddol o Gyfrifiad Poblogaeth 2001, ar gyfer Conwy a’r ardaloedd sy’n rhan ohoni.
start content

Mae proffiliau Cyfrifiad 2011 a Chyfrifiad 1991 hefyd ar gael.

Gellir defnyddio'r ystadegau hyn o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.
Ffynhonnell: Cyfrifiad Poblogaeth 2001, Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol © Hawlfraint Y Goron.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

end content