Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Cyfrifiad Census 2001 Prif ystadegau Cyfrifiad 2001 - aelwydydd a threfniadau byw

Cyfrifiad 2001 - aelwydydd a threfniadau byw


Summary (optional)
Prif ystadegau ar gyfer Conwy o Gyfrifiad Poblogaeth 2001 am gyfansoddiad aelwydydd; sefydliadau cymydol; trefniadau byw; a statws priodasol.
start content

Mae'r atodiadau (ymgysylltiadau) sy'n cael eu rhestru isod yn cynnwys data am un maes unigol ar gyfer pob rhanbarth etholiadol a chyngor cymuned yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae data o'r Cyfrifiad 2011 hefyd ar gael.

Gellir defnyddio'r ystadegau hyn o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.
Ffynhonnell: Cyfrifiad Poblogaeth 2001, Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol © Hawlfraint Y Goron.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

end content