Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Cyfrifiad Cyfrifiad 2011 Proffiliau ardal Cyfrifiad 2011 - proffiliau ardal - ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (LSOAs)

Cyfrifiad 2011 - proffiliau ardal - ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (LSOAs)


Summary (optional)
Ystadegau allweddol o Gyfrifiad 2011 a gyflwynwyd fel proffiliau ardal ar gyfer ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (LSOAs) ym Mwrdeistref Sirol Conwy.
start content

Gellir defnyddio'r ystadegau hyn o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.

Ffynhonnell: Cyfrifiad Poblogaeth 2011, y Swyddfa Ystadegau Gwladol © Hawlfraint y Goron 2013

Beth yw ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (LSOAs)?

Mae Cymru wedi ei rhannu'n 1,896 o ardaloedd bychain o'r enw ardaloedd cynnyrch ehangach haen is neu LSOAs. Er eu bod yn amrywio o ran maint, mae ganddynt boblogaeth gyfartalog o 1,500 o bobl. Mae hyn yn gwneud y gwaith o gymharu ardaloedd gwahanol yn decach.

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

Gweler hefyd

end content