Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Cyfrifiad Cyfrifiad 2011 Proffiliau ardal Cyfrifiad 2011 - proffiliau ardal - wardiau (rhanbarthau etholiadol)

Cyfrifiad 2011 - proffiliau ardal - wardiau (rhanbarthau etholiadol)


Summary (optional)
Ystadegau allweddol o Gyfrifiad 2011 a gyflwynwyd fel proffiliau ardal ar gyfer wardiau (rhanbarthau etholiadol) ym Mwrdeistref Sirol Conwy.
start content

Gellir defnyddio'r ystadegau hyn o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.
Ffynhonnell: Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011, Swyddfa Ystadegau Gwladol © Hawlfraint Y Goron 2013

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

Gweler hefyd

end content