Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Cyfrifiad Cyfrifiad 2011 Prif ystadegau Cyfrifiad 2011 - prif ystadegau - gwaith

Cyfrifiad 2011 - prif ystadegau - gwaith


Summary (optional)
Mae'r taenlenni ar y dudalen hon yn cynnwys data am weithgarwch economaidd; diwydiant cyflogaeth; grwpiau galwedigaeth; oriau a weithiwyd; cymwysterau a myfyrwyr; dull teithio i'r gwaith; a dosbarth economaidd-gymdeithasol
start content

Prif ystadegau o Gyfrifiad 2011 ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy a'r wardiau (rhanbarthau etholiadol) a'r ardaloedd cyngor cymuned sy'n rhan ohoni.

Mae'r daenlen ar frig y rhestr atodiadau'n cynnwys crynodeb o'r holl ddata ar gyfer y Fwrdeistref Sirol yn ei chyfanrwydd. Mae gweddill y taenlenni'n cynnwys data am un maes unigol ar gyfer pob rhanbarth etholiadol a chyngor cymuned yn y Fwrdeistref Sirol.

Gellir defnyddio'r ystadegau hyn o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.
Ffynhonnell: Cyfrifiad Poblogaeth 2011, Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol © Hawlfraint Y Goron 2013

Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

Gweler hefyd

end content