Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyflogaeth a'r economi


Summary (optional)
start content

Mae'r rhan hon o'r wefan yn cynnwys ein bwletin chwarterol "Monitro’r economi”; proffil marchnad lafur y National Online Manpower Information Service ar gyfer Conwy; data'r Cyfrifiad ynglŷn â chyflogaeth a’r economi ar gyfer wardiau a chynghorau cymuned; dolenni cyswllt â ffynonellau data cyflogaeth/economi eraill ar y we.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

Mae data ystadegol hefyd ar gael ar wefannau eraill.


Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

end content