Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Economy Monitro'r economi ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Monitro'r economi ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
start content

Mae'r bwletin yn ceisio edrych ar y prif ddangosyddion economaidd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, gan gyflwyno'r data diweddaraf, y cyd-destun hanesyddol a chynnig sylwadau ar yr hyn mae'r data yn ei ddangos. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys cyflogaeth a diweithdra, yr economi leol a gwladol, gweithgarwch tai, a budd-daliadau ac enillion.

Monitro'r economi: bwletin ymchwil Mawrth 2019 (PDF, 2.51Mb)

Dyma'r bwletin diweddaraf mewn cyfres a fydd yn cael ei gyhoeddi gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol. Mae'n diweddaru'r ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddiwyd ym monitor Gorffennaf 2018. Bydd rhagor o ddata yn cael ei ychwanegu at y bwletin fel y bydd ar gael.

Gwybodaeth bellach

Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol
Bodlondeb

Ffôn: 01492 575291
Ebost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

Diweddariad nesaf: Gorffennaf 2019

Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau i'w cael ar gais.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy