Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Economy Monitro'r economi ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Monitro'r economi ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
start content

Mae'r bwletin yn ceisio edrych ar y prif ddangosyddion economaidd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, gan gyflwyno'r data diweddaraf, y cyd-destun hanesyddol a chynnig sylwadau ar yr hyn mae'r data yn ei ddangos. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys cyflogaeth a diweithdra, yr economi leol a gwladol, gweithgarwch tai, a budd-daliadau ac enillion.

Monitro'r economi - bwletin ymchwil Ionawr 2022 (PDF, 3MB)

Dyma'r bwletin diweddaraf mewn cyfres a fydd yn cael ei gyhoeddi gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol. Mae'n diweddaru'r ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddiwyd ym monitor Rhagfyr 2019. Bydd rhagor o ddata yn cael ei ychwanegu at y bwletin fel y bydd ar gael.

Gwybodaeth bellach

Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol - Bodlondeb

Diweddariad nesaf - Gaeaf 2022
Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau i'w cael ar gais.

end content