Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tai ym Mwrdeistref Sirol Conwy - bwletin ymchwil


Summary (optional)
Mae'r monitor yn edrych ar wybodaeth ystadegol allweddol am dai ym Mwrdeistref Sirol Conwy, yn cyflwyno'r data diweddaraf, y cyd-destun hanesyddol ac yn darparu rhai sylwadau ar yr hyn mae'r data'n ddangos. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys cyflenwad tai, galw am tai, costau tai a fforddiadwyedd a proffilau ardaloedd ar gyfer ardaloedd marchnad tai lleol.
start content

Dyma'r bwletin diweddaraf mewn cyfres a fydd yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol. Ymysg pethau eraill, caiff ei ddefnyddio i gefnogi ein Strategaeth Tai Lleol. Mae'n diweddaru'r ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddiwyd ym monitor Mehefin 2015. Bydd rhagor o ddata yn cael ei ychwanegu at y bwletin fel y bydd ar gael.

Diweddariad nesaf - ad hoc.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content