Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Poblogaeth


Summary (optional)
Data ar gyfer amcangyfrifon poblogaeth, dwysedd poblogaeth a genedigaethau a marwolaethau
start content

Amcangyfrifwyd mai maint poblogaeth preswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy ar 30 Mehefin 2021 oedd 114,850 o bobl.

Yn 2021 ganwyd 920 o fabanod i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy a bu farw 1,626 o breswylwyr.


Gwybodaeth bellach:

E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk


Mae’r atodiadau sy’n cael eu rhestru isod yn cynnwys data am bobl ym Mwrdeistref Sirol Conwy a’r wardiau (rhanbarthau etholiadol) a'r ardaloedd cyngor cymuned sy’n rhan ohoni:

Mae ystadegau hefyd ar gael ar wefannau eraill

end content