Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Poblogaeth


Summary (optional)
Data ar gyfer amcangyfrifon poblogaeth, dwysedd poblogaeth a genedigaethau a marwolaethau
start content
  • Amcangyfrifwyd mai maint poblogaeth preswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy ar 30 Mehefin 2017 oedd 116,850 o bobl.
  • Yn 2017 ganwyd 1,000 o fabanod i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Conwy a bu farw 1,550 o breswylwyr.

Gwybodaeth bellach:

Mae’r atodiadau sy’n cael eu rhestru isod yn cynnwys data am bobl ym Mwrdeistref Sirol Conwy a’r wardiau (rhanbarthau etholiadol) a'r ardaloedd cyngor cymuned sy’n rhan ohoni:

Mae ystadegau hefyd ar gael ar wefannau eraill.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy