Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Y Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Y Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Mae'r bwletin ymchwil hwn yn amlinellu rhai o brif ddarganfyddiadau Cyfrifiad Poblogaeth 2011 ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, ac mae'n edrych ar ddata cyfrifiad ysgolion a'n harolwg staff diweddaraf.
start content

Y Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Conwy - bwletin ymchwil ad hoc (Awst 2013)

Mae hwn yn fwletin ymchwil ad hoc sydd wedi'i gyhoeddi gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, gan gyflwyno'r data diweddaraf, cyd-destun hanesyddol a sylwebaeth ar yr hyn y mae'r data yn ei ddangos.

Mae atodiadau sy'n dangos data iaith Gymraeg ar lefel ward (rhanbarth etholiadol) a chyngor cymuned ar gael ar ddiwedd y bwletin hwn.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

end content