Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Datgarboneiddio


Summary (optional)
Rydym yn anelu at fod yn ddi-garbon net erbyn 2030. Darganfyddwch fwy am ein Cynllun Datgarboneiddio.
start content

Cynllun Datgarboneiddio Conwy

Yn dilyn datganiad y Cyngor o argyfwng hinsawdd yn 2019, rydym wedi datblygu cynllun datgarboneiddio i nodi’r llwybr y byddwn yn ei gymryd i fod yn Awdurdod di-garbon net erbyn 2030. Byddwn yn darparu hyn drwy’r Rhaglen Her yr Hinsawdd.

 1. Diffinio cwmpas gweithgareddau a ffynonellau allyriadau i'w cynnwys yn y rhaglen.
 2. Cyfrifo’r allyriadau sylfaenol i’w defnyddio fel dechrau’r siwrnai i fod yn ddi-garbon net.
 3. Modelu’r senarios a fydd yn cyflawni’r gostyngiad mwyaf mewn carbon.
 4. Darparu prosiectau o fewn y Rhaglen Her yr Hinsawdd.

Cwmpas

Allyriadau Cwmpas 1

 • Tanwydd a ddefnyddir gan adeiladau sy’n eiddo i'r Cyngor ac sy'n cael eu gweithredu gan y Cyngor
 • Nwy a ddefnyddir gan beiriant gwres a phŵer cyfunedig
 • Tanwydd a ddefnyddir gan gerbydau a pheiriannau’r Cyngor

Allyriadau Cwmpas 2

 • Trydan grid a ddefnyddir gan adeiladau sy’n eiddo i'r Cyngor ac sy'n cael eu gweithredu gan y Cyngor
 • Trydan grid a ddefnyddir gan oleuadau stryd a TCC.

Allyriadau Cwmpas 3

 • Cyflenwad a systemau trin dŵr adeiladau sy’n eiddo i'r Cyngor ac sy'n cael eu gweithredu gan y Cyngor
 • Teithio at ddibenion busnes
 • Cymudo staff
 • Gwastraff o weithrediadau’r Cyngor
 • Prynu nwyddau a gwasanaethau
 • Defnydd ynni gan asedau ar brydles

Y gwaelodlin – allyriadau 2019/20  (tCO2e – tunelli o garbon deuocsid cyfatebol)

Ffynhonnell allyriadauAllyriadau 2019/2020 (tCO2e)

Adeiladau

11,373

Teithio at ddibenion busnes

544

Cymudo

4341

Fflyd

3180

Goleuadau stryd a TTC

1268

Cadwyn gyflenwi

36,365

Gwastraff

4

Cyfanswm yr allyriadau

56,618

end content