Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Cydraddoldeb ac amrywiaeth Grymuso Cymunedau Amrywiol i Ennill Cyflogaeth: Arolwg

Grymuso Cymunedau Amrywiol i Ennill Cyflogaeth: Arolwg


Summary (optional)
start content

Ydych chi erioed wedi ystyried gweithio yn y sector cyhoeddus?

Mae’r sector cyhoeddus yn cynnwys unrhyw swydd a ariennir yn gyhoeddus gan lywodraeth leol neu genedlaethol. Mae’r sefydliadau sy’n rhan o’r sector cyhoeddus yn rhai o’r cyflogwyr mwyaf ar draws Gogledd Cymru, yn cynnig ystod eang o swyddi yn cynnwys swyddi mewn addysg, y gwasanaethau brys, yr amgylchedd, gofal iechyd, tai a gofal cymdeithasol.

Pa gefnogaeth ydych chi ei hangen i wneud cais am waith yn y sector cyhoeddus?

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau’n cwblhau’r arolwg Gogledd Cymru yma, sydd wedi ei ddatblygu gan dimau Cydlyniant Cymunedol Gogledd Cymru, a’n helpu ni i ddysgu sut y gallwn wneud pob sefydliad sector cyhoeddus yn groesawgar ac yn gynhwysol i bawb.

Cwblhau’r arolwg

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â equalities@conwy.gov.uk.

end content