Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Strategaeth Digwyddiadau 2018-2022


Summary (optional)
start content

Mae digwyddiadau wedi chwarae rhan allweddol mewn gwneud Sir Conwy yn lle gwych i fyw, i ymweld ac i archwilio.

Y weledigaeth ar gyfer symud ymlaen gyda digwyddiadau o fewn Sir Conwy yw: Sir Conwy, yr amgylchedd iawn ar gyfer cynnal a datblygu digwyddiadau gwych.

Ni fyddai dim o’r hyn sydd wedi ei gyflawni o fewn Sir Conwy wedi bod yn bosibl heb gannoedd o bobl.

Rhaid diolch yn benodol i’r holl fusnesau, yn lleol a chenedlaethol, sydd wedi buddsoddi yn y digwyddiadau ac wedi darparu cefnogaeth ar ffurf nawdd.

Yn ogystal â'r cymunedau a groesawodd y digwyddiadau a’r cannoedd o wirfoddolwyr sy’n cymryd rhan bob dydd i sicrhau fod y digwyddiadau’n cael eu cynnal.

Os oes diddordeb gennych mewn dod â’ch busnes yn rhan o noddi’r rhaglen o ddigwyddiadau proffil uchel a gaiff eu gweithredu gan Dîm Digwyddiadau Conwy yna cysylltwch â: Rachael Gill, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Corfforaethol ar 01492 575941 neu e-bostiwch rachael.gill@conwy.gov.uk

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau a gaiff eu cynnal yn Sir Conwy dilynwch ni:

fb25 /digwyddiadauconwy

tw25 @digwyddiadconwy

sc25 digwyddiadevent

ig25 @digwyddiadauconwy

 

Sir Conwy – yr amgylchedd iawn ar gyfer digwyddiadau gwych

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content