Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Strategaethau Polisi Gorfodi Gwasanaethau Rheoleiddio

Polisi Gorfodi Gwasanaethau Rheoleiddio


Summary (optional)
start content

Pwrpas y polisi hwn yw sicrhau cydymffurfiaeth effeithiol gyda deddfwriaeth sy’n ymwneud â math a difrifoldeb unrhyw anghydffurfiaeth, a’r effaith y gall ei gael ar y cyhoedd, defnyddwyr a masnachwyr, gan ystyried yr angen i leihau’r pwysau ar fusnesau, preswylwyr a’r awdurdod lleol.

end content