Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Etholiadau Cynulliad Cymru


Summary (optional)
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n cynrychioli holl bobl Cymru. Cynhelir Etholiadau mewn 40 o etholaethau'r Cynulliad a'r 5 Rhanbarth Cynulliad ledled Cymru. Canlyniad hynny yw ethol cyfanswm o 60 Aelod Cynulliad.
start content
Dod o hyd i'ch AM
Ewch

Mae ACau yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd a gwaith lleol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli.

Yng Nghonwy, mae 2 AC, un ar gyfer pob un o Etholaethau'r Cynulliad - Aberconwy a Gorllewin Clwyd. Yn ogystal, caiff 4 Aelod Rhanbarthol eu hethol i gynrychioli Gogledd Cymru gyfan.

Mae Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn cael eu cynnal bob 5 mlynedd. Bydd etholiadau nesaf y Cynulliad ym mis Mai 2021.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy