Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Seddi Gwag Cyngor Tref Bae Colwyn - ward Rhos: Datganiad o Ganlyniadau'r Bleidlias

Cyngor Tref Bae Colwyn - ward Rhos: Datganiad o Ganlyniadau'r Bleidlias


Summary (optional)
start content

Datganiad o Ganlyniadu'r Bleidlas

Cyngor Tref Bae Colwyn - Ward Rhos

Etholiad ar gyfer 1 Cynghorydd Tref
Dyddiad yr Etholiad: Dydd Iau, 11 Ionawr 2024


Rydw i, Sian Williams, sef y Dirprwy Swyddog Canlyniadau yn yr etholiad uchaf, yn rhoi rhybudd drwy hun for y nifer a ganlyn o bleidleisiau wedi'u cofnodi ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad uchod:

Ymgeiswyr
Enw'r YmgeisyddDisgrifiad (os o gwbl)Cyfandswm PleidleisiauCanlyniad

JONES
Ann Myfanwy

Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 607 Etholwyd

MAHONY
Desmond William Howard commonly known as MAHONY, Des

Welsh Labour / Llafur Cymru 427 Heb ei ethol

 

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:
Y rheswm dros wrthod y papur pleidleisioNifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd
A: heb farc swyddogol   0
B: pleidlesio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr   0
C: ysgrifen neu farc y gellud anabod y pleidleisiwr i'i herwydd   0
D: heb farc neu'n gwbl annilys oherwydd ansicrwydd   4
Cyfanswm   4

Ac yr wyf yn datgan drwy hyn fod yr Ymgeisydd uchod wedi'i ethol yn briodol dros y Gymuned a enwyd.

Sian Williams
Dirprwy Swyddog Canlyniadau

Rhun ap Gareth
Swyddog Canlyniadau
Dyddiad: 11 Ionawr 2024

Cyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU

end content