Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Seddi Gwag Bryn Rhys ward, Llansanffraid Glan Conwy - Datganiad Pobl Sydd Wedi'u Henwebu

Bryn Rhys ward, Llansanffraid Glan Conwy - Datganiad Pobl Sydd Wedi'u Henwebu


Summary (optional)
start content

Datganiad Pobl Sydd Wedi'u Henwebu

Llansanffraid Glan Conwy - ward Bryn Rhys

Etholiad ar gyfer 1 Cynghorydd Cymuned
Dyddiad yr Etholiad:  Dydd Iau, 30 Mawrth 2023

Mae'r bobl a ganlyn wedi'u henwebu i sefyll i'w hethol i'r gymuned hon.
Enw'r Ymgeisydd  Cyferiad cartref neu'r ardal berthnasol lle mae eu cyferiad cartref wedi'i leoliDisgrifiad (os o gwbl)  Datganiad o Aelodaeth Flaenorol Plaid Wleidyddol (manylion a dyddiadau aelodaeth unrhyw blaid wleidyddol gofrestredig arall ar unrhyw adeg yn ystod y 12 mis blaenorol)Rheswm pam nad yw'r ymgeisydd* 
COURT
David John
Hendy, Bryn Rhys, Glan Conwy, LL28 5NU      
TARMASTER
Nigel David
1 Victoria House, Church Street, Glan Conwy, LL28 5LS Independent    


* Mae'r personau nad oes cofnod gyferbyn â'u henwau yn y golofn olaf wedi'u henwebu'n gyfreithiol ac yn parhau i fod felly.

Rhun_ap_Gareth_Signature

Rhun ap Gareth, Swyddog Calyniadau


Dyddiad:
  Dydd Gwener, 3 Mawrth 2023
Cyhoeddwyd gan: y Swyddog Calyniadau, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU

end content