Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Seddi Gwag Ward Fforddlas, Llansanffraid Glan Conwy - Hysbysiad am Etholiad Diwrthwynebiad

Ward Fforddlas, Llansanffraid Glan Conwy - Hysbysiad am Etholiad Diwrthwynebiad


Summary (optional)
start content

Hysbysiad am Etholiad Diwrthwynebiad

Llansanffraid Glan Conwy - ward Fforddlas

Etholiad ar gyfer 2 Cynghorydd Cymuned
Dyddiad yr Etholiad:  Dydd Iau, 30 Mawrth 2023

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

Tystiaf i’r unigolyn canlynol gael ei ethol fel Cynghorydd yn briodol heb wrthwynebiad, yn yr etholiad uchod
Enw'r Ymgeisydd  Cyferiad cartref neu'r ardal berthnasol lle mae eu cyferiad cartref wedi'i leoliDisgrifiad (os o gwbl)  Datganiad o Aelodaeth Flaenorol Plaid Wleidyddol (manylion a dyddiadau aelodaeth unrhyw blaid wleidyddol gofrestredig arall ar unrhyw adeg yn ystod y 12 mis blaenorol)
HUGHES
Jonathan Roger
Bwrdeistref Sirol Conwy Independent  

 

Rhun_ap_Gareth_Signature

Rhun ap Gareth, Swyddog Calyniadau


Dyddiad:
  Dydd Gwener, 3 Mawrth 2023
Cyhoeddwyd gan: y Swyddog Calyniadau, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU

end content