Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Seddi Gwag Isetholiad Mostyn, 16 Chwefror 2023

Isetholiad Mostyn, 16 Chwefror 2023


Summary (optional)
start content

Canlyniadau'r Bleidlais

Cyngor Tref Llandudno - ward Mostyn

Etholiad ar gyfer 1 Cynghorydd Cymuned
Dyddiad yr Etholiad:  Dydd Iau, 16 Chwefror 2023


Statws:  Cyhoeddwyd

Ymgeiswyr
Enw'r Ymgeisydd Disgrifiad (os o gwbl) Cyfanswm PleidleisiauCanlyniad
HAWKINS
Amanda

Commonly known as HAWKINS, Mandy

Welsh Labour / Llafur Cymru 277 Wedi'i ethol
ASHE
Phillip

Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 116 Heb ei etholCrynodeb Pleidleisio
 Cyfanswm pleidleisiau  393
 Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd  3
 Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a gyhoeddwyd  396

 

end content