Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Seddi Gwag Cyngor Cymuned Llannefydd: Hysbysiad o Sedd Wag

Cyngor Cymuned Llannefydd: Hysbysiad o Sedd Wag


Summary (optional)
start content

Hysbysiad Cyhoeddus - Sedd Wag

Cyngor Cymuned Llannefydd

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd yn y Gymuned / Ward uchod.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd wag petai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn derbyn cais am etholiad o'r fath yn ysgrifennedig o fewn pythefnos ar ôl dyddiad yr Hysbysiad hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y sedd wag.

Clerc y Cyngor
Dyddiedig: 10/04/2024

end content