Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ext ERF-widget Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gofer

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gofer


Summary (optional)
start content

Caniateir hyd at tri ymweliad i bob aelwyd bob mis, i sicrhau bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn cael apwyntiad.

Cyn i chi ddod

GWNEWCH Y CANLYNOL

 • Trefnwch eich gwastraff a gwahanwch yr ailgylchu er mwyn i chi allu dadlwytho popeth o fewn eich slot 10 munud
 • Rhowch eich gwastraff cartref mewn bagiau dwbl a’u cadw ar wahân am 72 awr os ydych chi wedi bod yn hunan-ynysu
 • Sicrhewch fod dau unigolyn yn gallu rheoli a dadlwytho’r eitemau a ddewch gyda chi

PEIDIWCH Â

 • Peidiwch â dod â mwy o eitemau nag y gallwch eu dadlwytho mewn 10 munud heb unrhyw gymorth~

Pan fyddwch yn ymweld â’r Ganolfan

GWNEWCH Y CANLYNOL

 • Dewch â Phrawf Hunaniaeth i ddangos eich bod yn byw yn sir Conwy - efallai byddwn yn gofyn am brawf o’ch cyfeiriads
 • Dewch â’r un car ag y gwnaethoch ei nodi wrth drefnu’r apwyntiad - byddwn yn gwirio’r rhif cofrestru
 • Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau
 • Arhoswch yn eich car gyda’ch ffenestri i fyny nes y bydd staff yn gofyn i chi yrru i’r ganolfan
 • Arhoswch yn y car nes fydd staff y safle yn dweud wrthych am ddod allan
 • Cadwch at y rheolau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr (6 troedfedd) bob amser
 • Sicrhewch eich bod wedi gorffen dadlwytho mewn 10 munud

PEIDIWCH Â

 • Ymweld â’r safle os ydych chi neu unrhyw aelod o’ch cartref wedi profi symptomau o Covid-19
 • Gofyn i staff eich helpu i ddadlwytho – mae’n rhaid iddynt gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol
 • Peidiwch â chael mwy na dau berson gyda chi i’ch helpu i ddadlwytho eich car

Cofiwch - Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu

Mynediad i safle Abergele

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gofer
Rhuddlan Road
St George
Abergele
LL22 9SE

 

Oriau agor:

 DiwrnodHaf
(1 Ebrill tan 31 Hydref)
Gaeaf
(1 Tachwedd tan 31 Mawrth)
Llun i Sadwrn 09:00-17:00 09:00-16:00
Sul 09:00-16:00 09:00-16:00

 

Canslo eich apwyntiad

Os ydych chi’n gwybod ymlaen llaw na fyddwch ar gael i fynychu’r apwyntiad - rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda er mwyn i ni allu cynnig yr apwyntiad i rywun arall. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio'r ddolen ar eich e-bost cadarnhau neu drwy ein ffonio ar 01492 575337.Ticiwch i gytuno i'r telerau ac amodau a parhau gyda'r archeb
 

end content