Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Ext ERF-widget Canolfan Ailgylchu Symudol Llangernyw

Canolfan Ailgylchu Symudol Llangernyw


Summary (optional)
start content

Bydd pob aelwyd yn cael ymweld ag un o dri safle unwaith y mis, er mwyn sicrhau fod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.

Cyn i chi ddod

GWNEWCH Y CANLYNOL

 • Trefnwch eich gwastraff a gwahanwch yr ailgylchu er mwyn i chi allu dadlwytho popeth o fewn eich slot 10 munud
 • Rhowch eich gwastraff cartref mewn bagiau dwbl a’u cadw ar wahân am 72 awr os ydych chi wedi bod yn hunan-ynysu
 • Sicrhewch fod un unigolyn yn gallu rheoli a dadlwytho’r eitemau

PEIDIWCH Â

 • Dod â gwastraff DIY neu adeiladu megis drysau, ffenestri, pren, rwbel, pridd neu blastrfwrdd
 • Dod â mwy o eitemau nag y gallwch eu dadlwytho mewn 10 munud heb unrhyw gymorth

Pan fyddwch yn ymweld â’r Ganolfan

GWNEWCH Y CANLYNOL

 • Dewch â cherdyn adnabod i ddangos eich bod yn byw yn Sir Conwy – efallai y byddwn yn gofyn i chi am brawf o’ch cyfeiriad
 • Dewch â’r un car ag y gwnaethoch ei nodi wrth drefnu’r apwyntiad – byddwn yn gwirio’r rhif cofrestru
 • Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau
 • Arhoswch yn eich car gyda’ch ffenestri i fyny nes y bydd staff yn gofyn i chi yrru i’r ganolfan
 • Arhoswch yn y car nes fydd staff y safle yn dweud wrthych am ddod allan
 • Cadwch at y rheolau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr (6 troedfedd) bob amser
 • Sicrhewch eich bod wedi gorffen dadlwytho mewn 10 munud

PEIDIWCH Â

 • Ymweld â’r safle os ydych chi neu unrhyw aelod o’ch cartref wedi profi symptomau o Covid-19
 • Gofyn i staff eich helpu i ddadlwytho – mae’n rhaid iddynt gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol
 • Dod â rhywun gyda chi i’ch helpu i ddadlwytho eich car

Cofiwch - Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu

Mynediad i safle Llangernyw

Canolfan Ailgylchu Symudol Llangernyw
Ysgol Bro Cernyw
Llangernyw
LL22 8PW

 

Oriau agor:

 DiwrnodOriau agor
Trydydd dydd Sadwrn bob mis 09:00 am i 11:00 am

 

Canslo eich apwyntiad

Os ydych chi’n gwybod ymlaen llaw na fyddwch ar gael i fynychu’r apwyntiad - rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda er mwyn i ni allu cynnig yr apwyntiad i rywun arall. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio'r ddolen ar eich e-bost cadarnhau neu drwy ein ffonio ar 01492 575337.Ticiwch i gytuno i'r telerau ac amodau a parhau gyda'r archeb
 

 

 

end content