Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Cwsmeriaid


Summary (optional)
start content

Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmer (CSE)

Ym Mis Mai 2021 cadwodd Tîm Refeniw a Budd-daliadau Cyngor Conwy Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer, fel cydnabyddiaeth o'r gwasanaeth o ansawdd uchel y mae'n cynnig i'w gwsmeriaid.

Y safon hon, sy'n disodli'r Marc Siarter, yw safon genedlaethol y llywodraeth ar gyfer rhagoriaeth mewn gwasanaeth cwsmer. Mae'n profi meysydd blaenoriaeth y cwsmeriaid, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddarpariaeth, prydlondeb, gwybodaeth, proffesiynoldeb ac agwedd staff.

Archwiliodd aseswr annibynnol ddogfennau, tystiolaeth ysgrifenedig, ac ymwelodd ag ardaloedd Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau a siaradodd â staff a Chynghorwyr.

Fe ragorodd y Gwasanaeth ar ei ganlyniadau blaenorol, ac mae wedi llwyddo i ennill y dyfarniad am y trydydd tro.

 

irrv cse-logo

end content