Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwybodaeth Cwsmeriaid


Summary (optional)
start content

Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmer (CSE)

Mae Tîm Refeniw a Budd-daliadau Cyngor Conwy wedi cadw'r Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer, fel cydnabyddiaeth o'r gwasanaeth o ansawdd uchel y mae'n cynnig i'w gwsmeriaid.

Y safon hon, sy'n disodli'r Marc Siarter, yw safon genedlaethol y llywodraeth ar gyfer rhagoriaeth mewn gwasanaeth cwsmer. Mae'n profi meysydd blaenoriaeth y cwsmeriaid, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddarpariaeth, prydlondeb, gwybodaeth, proffesiynoldeb ac agwedd staff.

Archwiliodd aseswr annibynnol ddogfennau, tystiolaeth ysgrifenedig, ac ymwelodd ag ardaloedd Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau a siaradodd â staff a Chynghorwyr.

Fe ragorodd y Gwasanaeth ar ei ganlyniadau blaenorol, ac mae wedi llwyddo i ennill y dyfarniad am y trydydd tro.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy