Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Credyd Cynhwysol Mae Credyd Cynhwysol yn newid ym mis Hydref 2021

Mae Credyd Cynhwysol yn newid ym mis Hydref 2021


Summary (optional)
start content

Mae'r Codiad COVID dros dro mewn Credyd Cynhwysol gan Lywodraeth y DU yn cael ei ddiddymu’n raddol yn ystod mis Medi 2021. Ar ôl y dyddiad hwn, ni chaiff y codiad o £20 yr wythnos (£86.67 y mis) ei dalu fel rhan o'ch hawl i Gredyd Cynhwysol mwyach, felly bydd eich taliad yn llai.


Mae’n bwysig eich bod yn dechrau meddwl sut y bydd hyn yn effeithio arnoch chi a’ch teulu. Mae cymorth i’ch helpu i reoli’r newid hwn ar gael gan:

Cyngor Ar Bopeth Conwy (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4.30pm)

Cyngor a chymorth gyda chyllidebu yn ogystal â chymorth gyda chyflogaeth, dyled, budd-daliadau lles, ynni neu unrhyw fater arall sy'n gysylltiedig â'ch lles ariannol.

Ffôn: 01745 828705
E-bost: advicecyngor@caconwy.org.uk
Gwefan: https://cabconwy.webs.com

Dolen Attend Anywhere (ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 3pm)
https://attenduk.vc/citizens-advice-conwy

Tîm Hawliau Lles, CBSC

Cyngor cyfrinachol am ddim, gan gynnwys gwiriad budd-daliadau a chymorth gyda hawliadau ac apeliadau.

Oriau Agor: Dydd Llun i ddydd Iau 9am – 5pm / Dydd Gwener: 9am – 4.45pm
Ffôn: 01492 576605
E-bost: welfare.rights@conwy.gov.uk

Tîm Budd-daliadau, CBSC

Gwybodaeth am atgyfeiriadau i Fanciau Bwyd.

Oriau Agor: Dydd Llun i ddydd Iau 9am – 5pm / Dydd Gwener 9am – 4.45pm
Ffôn: 01492 576491
E-bost: budd.daliadau@conwy.gov.uk

Advicelink Cymru (ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm)

Ffôn: 0800 702 2020 (Rhadffon)

Cymorth gyda dyled a rheoli eich arian

Helpwr Arian (a ddarperir gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau)
https://www.moneyhelper.org.uk/cy

Llinell Ddyled Genedlaethol
https://www.nationaldebtline.org

universal-credit-logo

end content