Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Credyd Cynhwysol Mae Credyd Cynhwysol yn newid ym mis Hydref 2021

Mae Credyd Cynhwysol yn newid ym mis Hydref 2021


Summary (optional)
start content

Mae Ymgodiad COVID Credyd Cynhwysol Llywodraeth y DU yn cael ei ddiddymu’n raddol yn ystod mis Medi 2021. Ar ôl y dyddiad hwn, ni chaiff yr ymgodiad £20 yr wythnos (£86.67 y mis) ei dalu yn eich hawl i Gredyd Cynhwysol mwyach, felly bydd eich taliad yn is.


Mae’n bwysig eich bod yn dechrau meddwl sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi a’ch teulu. Mae cefnogaeth i’ch helpu i reoli’r newid hwn ar gael gan:

Cyngor Ar Bopeth Conwy (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am– 4.30pm)

Maen nhw’n darparu cyngor a chymorth cyllidebu a help arall gyda chyflogaeth, dyled, budd-daliadau lles, ynni neu unrhyw fater arall o ran eich lles ariannol.

Ffon: 01745 828705
E-bost: advicecyngor@caconwy.org.uk
Gwefan: https://cabconwy.webs.com

Attend Anywhere Link (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.30am - 3pm)
https://attenduk.vc/citizens-advice-conwy

Tîm Hawliau Lles, CBSC

Maen nhw’n darparu cyngor cyfrinachol am ddim, gan gynnwys gwiriad budd-daliadau a help gyda hawliadau ac apeliadau.

Oriau Agor: Dydd Llun i ddydd Iau 9am – 5pm / Dydd Gwener: 9am – 4.45pm
Ffon: 01492 576605
E-bost: welfare.rights@conwy.gov.uk

Tîm Budd-daliadau, CBSC

Gwybodaeth am atgyfeiriadau i Fanciau Bwyd.

Oriau Agor: Dydd Llun i ddydd Iau 9am – 5pm / Dydd Gwener 9am – 4.45pm
Ffon: 01492 576491
E-bost: budd.daliadau@conwy.gov.uk

Advicelink Cymru (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm)

Ffon: 0800 702 2020 (Rhadffon)

Help gyda dyled a rheoli eich arian

Helpwr Arian (darperir gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau)
https://www.moneyhelper.org.uk/cy

Llinell Ddyled Genedlaethol
https://www.nationaldebtline.org

universal-credit-logo

end content