Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf


Summary (optional)
Bydd aelwydydd oed gwaith yng Nghymru sydd ar gredyd cynhwysol neu Fudd-daliadau Lles penodol eraill yn cael cynnig un taliad o £100 i helpu gyda biliau tanwydd y gaeaf hwn. Bydd ymgeiswyr hefyd angen bod yn talu bil tanwydd yn yr eiddo.
start content

Byddwn yn ysgrifennu at bobl sy’n derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ac ar incwm cymhwysol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith

Bydd unigolion cymwys eraill yn gallu cyflwyno cais i ni o ganol Rhagfyr 2021 hyd at 18 Chwefror 2022 – manylion i ddilyn. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat

end content