Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 2022 i 2023

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 2022 i 2023


Summary (optional)
Mae Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 2022 i 2023 yn rhoi cymorth i aelwydydd cymwys dalu eu biliau tanwydd gaeaf.
start content

Bydd proses ymgeisio Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf 2022 i 2023 ar gyfer pobl sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn agor yma am 9am ar 26 Medi 2022.

Cymorth arall ar gael

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru - Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 2022 i 2023 - LLYW.CYMRU

Os ydych yn profi caledi ariannol, efallai y bydd gennych hawl i help gan y canlynol:

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael o'n tudalen we ar fudd-daliadau, grantiau a chyngor ariannol.

 

 

 

end content