Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mynwentydd


Summary (optional)
Mae 11 mynwent yn Sir Conwy. Gallwn gynnig claddedigaethau ar gyfer pob enwad ac mae gan 3 fynwent ardal claddu mewn coetir.
start content

Mae'r mynwentydd ar agor 24 awr y dydd trwy'r flwyddyn.

Gallwch ffonio'r Rheolwr a'i staff i drafod unrhyw fater sy'n ymwneud â materion mynwentydd neu amlosgfa ar 01492 577733, anfon e-bost at GwasanaethauProfedigaeth@conwy.gov.uk neu ddefnyddio'n ffurflen gysylltu

Ydach chi’n berchen ar fedd yn un o’n mynwentydd?  Oes gennym eich manylion cyswllt cywir?

Bydd Gwasanaethau Galar Conwy yn dechrau profi cerrig beddi yn ein mynwentydd y mis Mehefin.
Byddwn yn profi 15,000 o gerrig beddi i wneud yn siŵr eu bod nhw’n ddiogel ar gyfer pobl sy’n ymweld â’n mynwentydd.******Os byddwn yn gweld bod carreg fedd yn anniogel yna byddwn yn ei gosod yn fflat ar y bedd pan fo hynny’n bosib ac yn ysgrifennu at berchennog y bedd i egluro.

Os byddwch yn derbyn llythyr gennym, plîs peidiwch â cheisio gwneud y gwaith atgyweirio eich hun – byddwch angen cysylltu â saer maen sy’n gofrestredig ac wedi’i gymeradwyo i wneud gwaith ar gofebion i drwsio neu adfer y garreg fedd.

Gwnewch yn siŵr fod gennym eich manylion cyswllt os ydych yn berchennog ar fedd fel ein bod yn gallu cysylltu â chi. Gallwch anfon e-bost atom ar GwasanaethauProfedigaeth@conwy.gov.ukEnwCyfleusterauHygyrcheddMath o gaethiwed

Mynwent St Agnes - Conwy
22-24 St. Agnes Road
Conwy

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi - dim beddi newydd
 • Claddu Llwch - dim beddi newydd

Bron y Nant Cemetery
Ffordd Glan y Wern
Mochdre
Bae Colwyn
LL28 4YN

 • Swyddfa'r Fynwent
 •  2 Capel
 •  Crematorium
 •  Toiledau
 •  Dwr
 •  Gardd Goffa
 •  Posibiliadau coffa amrywiol

Yn hygyrch i bawb

 • Cofebion Sanctaidd
 • Cilfachau wal
 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch
 • Gwasgaru Llwch

 

Mynwent Cae'r Melwr - Llanrwst
Llanrwst

 • Toiledau
 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch

Mynwent Erw Hedd - Betws y Coed
Betws y Coed

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch

Mynwent Y Gogarth - Llandudno
Llandudno

 • Dwr
 • Toiledau

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi - llefydd cyfyngedig yn unig
 • Claddu Llwch - llefydd cyfyngedig yn unig

Mynwent Llangwstenin - Glanwydden
Glanwydden

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch

Mynwent Rhandir Hedd -  Llanfairfechan
Aber Road
Llanfairfechan
LL30 0HR

 • Toiledau
 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch
 • Claddedigaeth ar Goetir

Mynwent St Gwynan - Dwygyfylchi
Glan yr Afon Road
Dwygyfylchi
LL34 6UD

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi - dim beddi newydd
 • Claddu Llwch - dim beddi newydd

Mynwent Erw Feiriol - Llanfairfechan
Llanfairfechan

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi - dim beddi newydd
 • Claddu Llwch - dim beddi newydd

Mynwent Llanrhos
Conway Road
Llanrhos
Llandudno
LL30 1RN

 • Toiledau
 • Dwr
 • Plac sedd
 • I Bawb

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch
 • Rhan i Blant
 • Claddedigaethau Moslemaidd
 • Claddedigaethau Iddewig
 • Claddedigaeth ar Goetir

Mynwent Tan y Foel - Penmaenmawr
Penmaenmawr

- Toiledau
- Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Math o Gladdedigaeth
 • Llefydd Beddi Claddu Llwch
 • Claddedigaeth ar Goetir –pan fydd yr estyniad newydd yn barod

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content