Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Meinciau Coffa


Summary (optional)
Os hoffech gyflwyno mainc goffa, llennwch ein ffurflen gais ar-lein. Bydd aelod staff yna'n cysylltu â chi i brosesu eich cais.
start content

Mae Parciau, Llecynnau Gwyrdd a Glannau Conwy yn lleoedd prydferth i eistedd ac ymlacio neu i dreulio amser gyda'ch teulu ynddynt . Mae rhoi mainc goffa yn ffordd wych o gofio am rywun annwyl neu i ddathlu achlysur arbennig. Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen ar-lein ar gael yn y darn yma.

Rydym yn cynnig dau fath o fainc mewn amrywiaeth o leoliadau yn ein Parciau a Mannau Gwyrdd. Seddau Ripon ar gyfer ochr y ffordd a mannau agoreda Seddau Rawcliffe ar gyfer ardaloedd addurnol penodol.

Gall y prisiau amrywio yn dibynnu ar y math o fainc a'r gofynion gosod, ond mae'n costio tua £700 ac mae hyn yn cynnwys prynu a gosod.  Gellir trafod yr union gostau gydag aelod staff ar ôl gwneud cais.

Gellir gosod plac dur gwrthstaen (7"x2") gyda'ch geiriau o'ch dewis chi ar y fainc.

Unwaith byddwn wedi derbyn eich cais, byddwn yn cysylltu â chi o fewn 10 niwrnod gwaith i gytuno ar yr union leoliad ar gyfer y fainc a geiriad y plac.

Gellir gosod meinciau hefyd ar sawl promenâd ar hyd arfordir Conwy. Bydd math y fainc yn dibynnu ar y lleoliad. I gael rhagor o wybodaeth am feinciau ar ein promenadau, cysylltwch â Harbwr Feistr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 01492 596253 neu anfonwch e-bost i: harbwr.conwy.harbour@conwy.gov.uk

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy