Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Meinciau Coffa


Summary (optional)
Mae cyfrannu mainc goffa yn ffordd hyfryd o gofio am rywun annwyl neu i ddathlu achlysur arbennig.
start content

Mae gennym ni nifer fawr o geisiadau am feinciau coffa ac mae’r rhestr aros yn un maith. Oherwydd hyn, nid oes modd i ni ar hyn o bryd dderbyn ceisiadau newydd am feinciau coffa yn ein parciau, ar ein promenadau neu yn ein mannau gwyrdd. Ymddiheurwn am unrhyw siom a achosir gan hyn.

Rydym ni’n edrych ar ddewisiadau eraill ar gyfer cofebion ac ar leoliadau newydd i osod meinciau coffa. 

Bydd ein gwefan yn cael ei diweddaru pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Mae cofebion ar gael yn ein hamlosgfa a’n mynwentydd. Cysylltwch â’n Gwasanaethau Profedigaeth ar gwasanaethauprofedigaeth@conwy.gov.uk i dderbyn mwy o wybodaeth.  

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content