Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Claddedigaethau Preifat ac yn y Cartref


Summary (optional)
Weithiau, dymuniad unigolyn yw cael ei gladdu yn nhir ei eiddo, ac o safbwynt iechyd amgylcheddol, does dim cyfraith sy'n atal claddedigaeth ar dir preifat cyn belled nad oes risg i iechyd y cyhoedd.
start content

Mewn claddedigaethau o'r fath mae rheoliadau a threfnau penodol y mae'n rhaid eu dilyn, yn ogystal â gofynion technegol ar gyfer safle'r gladdedigaeth.

Er mai dewis yr unigolyn neu eu perthnasau yw'r plot claddedigaeth, dylid ystyried goblygiadau ymarferol a thymor hir fel gwerth yr eiddo a'r posibilrwydd y gall y teulu symud yn y dyfodol.

Cysylltwch a ni

Ar-lein

Gorfodaeth Cynllunio acAmgylcheddol
Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Rhif Ffôn: (01492) 575347

end content