Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE


Summary (optional)
start content

Rydym ni’n un o’r Awdurdodau Lleol sy’n cynnig gwasanaeth sganio dogfennau adnabod ar gyfer yr unigolion hynny sy'n gwneud cais i'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. 

Peidiwch â chychwyn ar eich cais cyn mynychu eich apwyntiad.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i ddinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU, gyda phasbort dilys yr UE, ac i aelodau eu teulu nad ydynt yn ddinasyddion yr UE, sydd â cherdyn preswyl biometrig a gyhoeddwyd gan y DU.

Os nad oes gennych chi ddyfais Android gyda thechnoleg cyfathrebu agos (NFC), gallwch wneud apwyntiad i ddod â’ch cerdyn preswyl biometrig i ni, er mwyn i ni ei sganio a’i wirio i chi. 

Beth i ddod gyda chi i’ch apwyntiad

  • eich pasbort UE dilys cyfredol neu’ch cerdyn preswyl biometrig
  • ffôn symudol all dderbyn negeseuon testun neu ddyfais all dderbyn negeseuon e-bost

Nid yw’r gwasanaeth hwn yn derbyn cardiau hunaniaeth genedlaethol ar hyn o bryd. Ni fydd angen i ni gadw eich dogfen adnabod ac, ym mwyafrif yr achosion, ni fyddwn yn gofyn i chi ei hanfon i unrhyw le arall yn ystod eich cais.

Mewn rhai achosion, gallai'r Swyddfa Gartref ofyn i chi fynychu apwyntiad arall neu anfon eich dogfen adnabod i mewn er mwyn gwneud penderfyniad am eich cais.

Am fwy o manylion, ewch i:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply (Saesneg yn unig)

Ffioedd Cofrestru

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy