Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Coronavirus Covid-19 Profi Olrhain Diogelu

Profi Olrhain Diogelu


Summary (optional)
start content

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu.

Y bwriad yw arwain Cymru allan o’r pandemig drwy:

  • wella arolygiaeth iechyd yn y gymuned
  • olrhain cysylltiadau
  • cefnogi pobl i hunanynysu lle bo angen.


Yng Ngogledd Cymru, mae’r chwe awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni’r rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu.


Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi os ydych wedi profi'n bositif am y coronaferiws neu os cadarnhawyd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos gyda rhywun sydd â’r coronafeirws.   Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ar gael i’ch cefnogi drwy’r broses, yn arbennig os ydych yn ddiamddiffyn neu os oes gennych unrhyw bryderon am hunan-ynysu.  Os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at Ymholiadau-TTP@conwy.gov.uk neu ffoniwch  (01492) 574500 rhwng 9am a 7pm, 7 niwrnod yr wythnos.

Gwybodaeth am Breifatrwydd

Dolen gyswllt at dudalen Llywodraeth y DU ar wybodaeth am breifatrwydd: profi coronafeirws yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Dolen gyswllt at dudalen Llywodraethu Gwybodaeth GIG Cymru ynghylch sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio yng Nghymru.

Dolen gyswllt at Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content