Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Lliniaru Llifogydd Llansannan


Summary (optional)
start content

Pwrpas y cynllun 

Beth fydd y cynllun yn ei wneud?

 • Lleihau’r perygl o lifogydd yn y pentref
 • Creu cynnydd o 70% yng nghynhwysedd y system 

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy:

 • wneud y cwlfertau presennol yn fwy
 • lledu sianeli’r afon
 • chael gwared ar unrhyw rwystrau yn y sianeli

Buddion amgylcheddol

 • Cael gwared ar adeileddau cored mewn tri lleoliad i helpu pysgod i ymfudo
 • Gosod bafflau ar hyd gwely’r sianel i greu mannau gorffwys i bysgod sy’n ymfudo
 • Gosod wal gynnal Rootlok i wella bioamrywiaeth

Buddion cymdeithasol

 • Creu dwy ardal gymunol newydd ar hyd yr A544

Cyllid y Prosiect

 • Ariannwyd 85% gan Lywodraeth Cymru
 •  Ariannwyd 15% gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae’r gwaith yn cynnwys:

 • cynyddu maint y cwlfert sy’n croesi’r A544 ar ben gogleddol y pentref
 • gwella sianel yr afon yn Nalar Bach
 • adeiladu argae newydd yn Nalar Bach yn y maes parcio hyd at gilfach Llain Hiraethog
 • gwella’r sianel o flaen Llain Hiraethog
 • disodli’r cwlfert o sianel Llain Hiraethog i lawr Ffordd Gogor, a chysylltu’n ôl i Afon Bach yn Uwch yr Aled

Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys:

 • Dargyfeirio ceblau BT, carthffos fudr a phrif gyflenwad dŵr Dŵr Cymru
 • Creu ardal i eistedd yn Llain Hiraethog

Rhaglen:

Cam dylunio wedi’i gwblhau: 31 Mai 2021
Cam Tendr Adeiladu: Mehefin 2021

Gwaith yn dechrau:  Chwefror 2022


Dyddiadau a Lleoliadau Ffyrdd sydd wedi Cau

 1. Llwybr troed a maes parcio rhwng Maes Creiniog a Ffordd Gogor am 12 wythnos, o ddydd Llun, 9 Mai tan dydd Mercher, 20 Gorffennaf (dyddiad disgwyliedig)
 2. A544 i'r gogledd o’r pentref am 3 diwrnod o ddydd Sul 12 Mehefin tan dydd Mercher 15 Mehefin
 3. Bydd Ffordd Gogor ar gau am 12 wythnos o ddydd Mercher 20 Gorffennaf tan dydd Sadwrn 29 Hydref (dyddiad disgwyliedig)
 4. Bydd pen gogleddol Ffordd Gogor a'r A544 ar gau am 4.5 wythnos o ddydd Mawrth 20 Medi tan dydd Sadwrn 29 Hydref (dyddiad disgwyliedig)

Rhagor o wybodaeth

Am ddiweddariadau rheolaidd, ewch i wefan prosiect MWT: www.mwtcivilengineeringltd.co.uk

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd MWT, Lauren Thomas
E-bost: laurenthomas.mwt@outlook.com neu ffoniwch 01492 338280

Tîm ymgynghori’r Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau’r Cyngor
E-bost: erf@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575337

end content