Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gyrru trwy eira a rhew


Summary (optional)
Dylai gyrwyr glirio'r eira oddi ar eu car i gyd, gan gynnwys y to a'r goleuadau. Gall eira syrthio o'r to a'r boned, gan leihau gwelededd y gyrrwr neu amharu ar gerbyd arall neu gerddwr.
start content

Byddwch yn wyliadwrus o rew - chwiliwch am gliwiau fel rhew ar y palmant neu ar ffenestr flaen eich car cyn i chi gychwyn ar eich taith, a byddwch yn ofalus.

Ceisiwch beidio â brecio yn sydyn - gall gloi eich olwynion a gallwch sgidio ymhellach.

Gwyliwch am gerbydau'r gaeaf sy'n taenu halen neu'n defnyddio swch eira. Mae ganddynt oleuadau oren sy'n fflachio ac maent yn teithio yn araf - tua 40mya.

Arhoswch yn ôl oherwydd gall daflu halen neu ddŵr ar draws y ffordd.

Pethau i'w cadw yn eich car

 • crafwr rhew
 • dadrewydd
 • ffôn symudol wedi'i wefru, a gwefrydd
 • tortsh
 • pecyn cymorth cyntaf
 • rhaff tynnu
 • blancedi
 • côt gynnes a bŵts
 • gwifrau cyswllt
 • rhaw eira
 • triongl rhybudd
 • bwyd a diod cynnes mewn fflasg
 • sbectol haul i'ch helpu i weld mewn haul isel yn y gaeaf

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content