Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau Gwaith Plant


Summary (optional)
start content

Cyflogi Plant

  • Mae'n anghyfreithlon cyflogi unigolyn ifanc o dan oed gadael ysgol heb drwydded waith
  • Mae cyflogi unigolyn ifanc o dan 13 mlwydd oed yn anghyfreithlon
  • Cyfrifoldeb y cyflogwr yw hi i ymgeisio am drwydded waith
  • Dylid anfon ffurflen gais i'r Awdurdod Lleol o fewn wythnos i’r unigolyn ifanc ddechrau gweithio
  • Cyn i’r unigolyn ifanc gychwyn gweithio dylid cwblhau asesiad risg
  • 2 lun pasport (o'r plentyn)

Swyddog Cyflogi Plant: Mrs Sian Pineau

Am ffurflen gais gweler isod, neu cysylltwch â Mrs Sian Pineau ar 01492 575013 neu ESWS@conwy.gov.uk

end content