Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Ymgynghoriad ar y Modelau Cyllido, Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant Cymdeithasol

Ymgynghoriad ar y Modelau Cyllido, Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant Cymdeithasol


Summary (optional)
Mae’r Ddogfen Ymgynghori llawn a’r Ffurflenni Ymateb Ar-lein ar gael isod.
start content

Yn y cyfarfod ar 8 Hydref 2019, penderfynodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyflawni proses ymgynghori ar y newidiadau i fodelau cyllido ar gyfer y Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant Cymdeithasol.  

Hoffwn eich sicrhau y bydd y gwasanaethau yn parhau i gael eu darparu os fydd y model cyllido yn newid.

Y dyddiad cau ar gyfer cam cyntaf yr ymgynghoriad yw 16:00 Dydd Gwener 4ydd Rhagfyr 2020.

Hoffem glywed eich barn yn ystod y cyfnod hwn. 

Dogfen Ymgynghoriad Addysg (Ffeil PDF)

 

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy