Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Cynnig i uno Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin

Cynnig i uno Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin


Summary (optional)
start content

Yn eu cyfarfod ar 10 Hydref 2023, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fod y cynnig i uno Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin yn mynd yn ei flaen i’r cam Hysbysiad Statudol.

Mae crynodeb o'r Hysbysiad Statudol ar gael isod ac mae'r hysbysiad llawn ynghlwm.

P'un a oes gwrthwynebiadau'n dod i law o fewn y cyfnod statudol ai peidio, bydd y cynnig yn cael ei ystyried gan yr Awdurdod ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu o 28 diwrnod.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Coed Pella, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

HYSBYSIR DRWY HYN yn unol ag Adran 41 a 43 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a Chod Trefniadaeth Ysgolion 2018 fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ymgynghori a’r cyfryw rai sy’n ofynnol, yn cynnig yr isod:

1. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig sefydlu ysgol gymysg cyfrwng Saesneg newydd i Fochdre ar gyfer plant 3–11 oed, i’w chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar safleoedd Ysgol Babanod Mochdre ac Ysgol Cystennin.

O ganlyniad i’r cynigion a amlinellir uchod:

2. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig cau YSGOL BABANOD MOCHDRE, STATION ROAD, MOCHDRE, LL28 5EF. Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn cael ei chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  Cynigir gweithredu’r cynnig ar 31 Awst 2024.

3. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig cau YSGOL CYSTENNIN, THE OLD HIGHWAY, MOCHDRE, LL28 5AU. Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn cael ei chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Cynigir gweithredu’r cynnig ar 31 Awst 2024.

Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion cyn pen cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw, erbyn 5 Rhagfyr 2023, drwy:


Dyddiad: 07/11/2023

Hysbysiad Statudol Ysgolion Mochdre Schools Statutory Notice (PDF)

content

Mae’r Adroddiad Ymgynghori ar gael i’w weld isod.
end content