Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ymgynghoriad Symud Canolfan Ymddygiad y Cyfnod Sylfaen - Pa Ddewisiadau Eraill a fu Dan Sylw?


Summary (optional)
start content

5. Pa ddewisiadau eraill a fu dan sylw?

5.1 Dewis 1 – Gwneud dim


Heb barhau â’r ddarpariaeth a sicrhau ei bod yn symud i rywle arall, ceir pryder na fydd unrhyw ddarpariaeth o gwbl yn y Cyfnod Sylfaen. Ni fyddai’r Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswydd i ddarparu addysg briodol i’r holl ddysgwyr a byddem yn rhoi mwy o straen ar rannau eraill o’r Gwasanaeth o beidio â chynnig ymyriadau cynnar.

5.2 Dewis 2 – Symud y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol


Byddai’r Awdurdod Lleol yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau statudol yn ddiogel wrth ddarparu addysg briodol, sicrhau gwell canlyniadau hirdymor ar gyfer dysgwyr, a chynnal lleoliadau llwyddiannus a chadarnhaol i blant Conwy yn ysgolion Conwy.

Pe dymuna unrhyw ymgyngoreion gyflwyno unrhyw ddewisiadau posib eraill, dylent wneud hynny drwy lenwi’r ffurflen yn Atodiad A ar ddiwedd y ddogfen hon.

Tudalen nesaf

end content