Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfnod Sylfaen i blant 3 – 7 oed


Summary (optional)
start content

Gelwir y cyfnod rhwng 3 a 7 oed yn Gyfnod Sylfaen, a dyma’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn yn y grŵp oedran hwn.

Rhoddir cyfleoedd i blant archwilio’r byd o’u cwmpas a deall sut mae pethau’n gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy’n berthnasol i’w cyfnodau datblygiadol.

Canllawiau Meithrin o fewn y Cyfnod Sylfaen i rieni a gofalwyr. Diben y canllawiau yw rhoi gwybodaeth i rieni a gofalwyr am sut a phryd y gall eu plentyn elwa ar ddarpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen.

end content