Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Addysg Gynnar i Blant 3 Oed


Summary (optional)
start content

Roedd y cyfnod rhwng 3 – 7 oed yn cael ei adnabod fel y Cyfnod Sylfaen, a dyma’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn o fewn y grŵp oedran hwn.  Wrth i Lywodraeth Cymru roi’r Cwricwlwm newydd i Gymru ar waith, bydd y defnydd o’r term ‘Cyfnod Sylfaen’ yn cael ei ddileu. Mae hyn yn adlewyrchu bod y cwricwlwm bellach yn gontinwwm 3-16 heb gamau na chyfnodau.

Mae dysgu sylfaen yn canolbwyntio ar y dulliau addysgu a dysgu pedagogaidd sy'n sgaffaldio dysgu a datblygiad pob plentyn yn y blynyddoedd cynnar.  Mae hyn yn adlewyrchu pwysigrwydd y cyfnod hwn o ddysgu.

Gellir darparu Addysg Gynnar mewn ysgolion neu leoliadau nas cynhelir a ariennir ac mae plant yn gymwys i dderbyn addysg gynnar yn dilyn eu trydydd pen-blwydd.

end content