Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwersyll Aml-Chwaraeon John Bright- Chwefror 2020


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Bydd y gwersylloedd yn dechrau yng Nghanolfan Nofio Llandudno ar y dyddiau pan fo nofion ar yr amserlen ac yna byddwn yn mynd draw i Ganolfan Hamdden John Bright ar gyfer gweddill y diwrnod.

Bydd gweithgareddau yn cynnwys pêl-droed, gymnasteg, trampolîn, tennis, pêl-fasged, dodgeball, rownders, athletau, dawns a llawer mwy! Bob dydd, byddwn hefyd yn dewis un math o chwaraeon i ganolbwyntio’n fwy manwl arno.

Dyddiad:

Dydd Llun 17 Chwefror:

Nofio, aml-chwaraeon, gemau rhedeg o gwmpas, tennis bwrdd. Canolbwyntio ar - Y trampolîn.

Dydd Mawrth 18 Chwefror:

Nofio, aml-chwaraeon, rasus tîm, cwrs rhwystrau. Canolbwyntio ar - pêl-droed, hwyl / chwaraeon raced – tennis byr, badminton.

Dydd Mercher 19 Chwefror:

Nofio, aml-chwaraeon, gemau rhedeg o gwmpas, athletau. Canolbwyntio ar – gymnasteg a’r trampolîn.

Dydd Iau 20 Chwefror:

Aml-chwaraeon, pêl-droed hwyl, hoci dan do, gemau rhedeg o gwmpas. Canolbwyntio ar – Twrnamaint Dodgeball.

Dydd Gwener 21 Chwefror:

Aml-chwaraeon, criced dan do, rownders, tri golf, gemau rhedeg o gwmpas. Canolbwyntio ar – dawns stryd.

 

Amser:

8.30am – 5.00pm.

Lleoliad:

Canolfan Hamdden John Bright.

Grŵp Oedran:

6 – 12 oed.

Pris y diwrnod:

£17.55 gyda Cherdyn Ffit dilys, neu £23.40 hebddo.

Dillad Arbennig:

Dylai’r plant ddod ag esgidiau a dillad addas ar gyfer gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored.

Trefniadau Cinio:

Bydd angen i’r plant ddod a phecyn cinio a digon o ddŵr mewn potel y gellir ei hail-lenwi. 

A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol:

Ydy – dim ond nifer cyfyngedig sydd ar gael. Ffoniwch Ganolfan Nofio Llandudno 575900;  Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno 577925; Canolfan Hamdden John Bright 577930. 

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Cysylltwch Ganolfan Nofio Llandudno 575900; Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno 577925; Canolfan Hamdden John Bright 577930.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy