Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

AM DDIM: Sesiynau Haf y Clwb Hwyl - Henryd


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Dewch draw i fwynhau sesiynau chwarae rhydd dan oruchwyliaeth!

  • Dyddiad: Bob dydd Mercher o ddydd Mercher 21 Gorffennaf tan ddydd Mercher 25 Awst. 
  • Amser: 9.00am – 12.00hanner dydd
  • Lleoliad: Neuadd Gymunedol Henryd
  • Grŵp Oedran:  3 - 11
  • Cost: Am ddim
  • Dillad Arbennig: Dewch â dillad nofio, lliain ac eli haul efo chi
  • Unrhyw ragofynion/trefniadau arbennig: Bydd yn rhaid llenwi ffurflen gofrestru
  • A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol: Ydi


Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Ffôn: 07845128109
E-bost: penny@dmxl.co.uk

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content