Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

AM DDIM: Golff yw eich Gêm - Tu mewn a thu allan - Clwb Golff Conwy


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Ffansi rhoi cynnig ar golff yng Nghlwb Golff Conwy yr haf yma? Mae nifer o ddyddiadau ac amseroedd ar gael i chi ddod draw i roi cynnig arni!

Dyddiad, Amser a Grŵp Oedran:

 • Dydd Mercher 14 Gorffennaf: 1.30pm – 2.30pm (6 – 10 oed)
 • Dydd Iau 22 Gorffennaf: 1.30pm – 2.30pm (11 – 17 oed)
 • Dydd Mercher 28 Gorffennaf: 1.30pm – 2.30pm (18 – 25 oed)
 • Dydd Mercher 15 Medi: 1.30pm – 2.30m (18 – 25 oed)
 • Dydd Mercher 22 Medi: 1.30pm – 2.30pm (18 – 25 oed)
 • Dydd Mercher 29 Medi: 1.30pm – 2.30pm (18 – 25 oed)

 • Lleoliad: Clwb Golff Conwy, Beacons Way, Conwy LL32 8ER
 • Cost: Am ddim
 • Dillad Arbennig: Gwisgwch ddillad cyfforddus. Darperir yn holl offer.
 • Unrhyw ragofynion/trefniadau arbennig: Lle mae’n bosib, mae’r sesiynau yn agored i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl
 • A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol: Ydy – cysylltwch â George Davies ar y manylion cyswllt isod i archebu lle.

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Ffôn: 07931739294
E-bost: hello@daviesgolf.co.uk
Gwe: www.walesgolf.org/find-a-beginner-session


Gêm pawb yn unrhyw le - poster hyrwyddo (PDF)

end content